Je čas jednou provždy skoncovat se všemi těmi dietami, trápením a věčnou nespokojeností.

Jak mozek brání hubnutí?

Dieta, která paradoxně není ani dieta

Proč diety nefungují? Již samotný pojem v naší hlavě budí negativní myšlenky. Právě mozek hraje klíčovou roli v úspěchu hubnutí. Přitom přirozeně funguje na principech, které hubnutí brání. Pokud o nich víte, snáze je překonáte.

Omezení kalorií
Diety jsou ve většině případů založeny na principu omezení kalorií, jenže to znamená i méně energie. Omezení kalorií prokazatelně zpomaluje metabolismus a vede organismus k tendenci ukládat energii do zásoby. S omezením kalorií se začne dietě bránit také mozek.
Vědci už potvrdili, že s omezením kalorií se naše myšlenky současně přesunou k jídlu. Začneme věnovat větší pozornost jídlu s vyšším podílem kalorií. Nejenže se probouzejí nezdravé chutě, ale současně se také snižují naše mentální schopnosti. Náš vlastní mozek jde proti našim snahám o hubnutí. Navíc pokud zhřešíme a pustíme se do zakázaného jídla, odmění nás pocity blaženosti (které vědci přirovnávají k pocitům lidí užívajících drogy).

Maximalizace odměny
Moderní neurověda přináší celou řadu poznatků o fungování mozku. Jedním z těch klíčových je nastavení mozku na zajištění bezpečí. Mozek se nestále snaží zajistit nám stav bezpečí, tzn. minimalizovat hrozby v podobě nenaplnění našich potřeb a maximalizovat odměnu.
Každým okamžikem dochází v mozku ke skenování okolí. Pokud nedochází k uspokojení potřeb, spouští se mechanismy k jejich dosažení. Mozek vždy upřednostní okamžitou odměnu než odměnu budoucí, která je nejistá. Proto tak těžko odoláváme nezdravým chutím. Nezdravá pochoutka je jistá odměna, kterou máme hned, vidina zhubnutí, když si nepochutnáme je něco příliš vzdáleného, nejistého a pro mozek nezajímavého.
Nastavení našeho mozku na stav bezpečí souvisí i s negativním postojem vůči jakýmkoli změnám. Naše mentální nastavení nám brání měnit své zvyklosti, protože to znamená opustit stav bezpečí a vykročit do neznáma.

Podvědomé vzorce chování
Naše zvyky jsou dány podvědomími vzorci chování. Jde o programy, na základě mozek funguje. Řídí naše kroky, ale probíhají nezávisle na naší vůli. Stačí určitý spouštěč a náš mozek automaticky spustí známý program.
Právě tyto programy hrají klíčovou roli v tom, jak trávíme své dny, jak se stravujeme, jak se hýbeme, jak na sebe nahlížíme a jak se k sobě chováme. Člověk nespokojený se svým tělem by měl v první řadě řešit svoji nespokojenost, emoční a mentální programy, zvyklosti, které ho dovedli do stavu, že vypadá tak, jak vypadá.
Základem je sebepřijetí a sebeláska, přestat se bránit svým vnitřním konfliktům, nepotlačovat je, ale postavit se jim čelem. Aby mohl přijít úspěch, musíte v něj věřit. Věřit v sebe, k tomu je zapotřebí sebedůvěra.

Sebedůvěra
Hubnutí vždy znamená změnu. Aby mělo dlouhodobý efekt, mělo by jít o změnu podvědomých vzorců chování, změnu nastavení mozku, změnu postoje k sobě samému.
Můžete věřit v sílu intelektu, talent a vrozené schopnosti. Pak budete jen těžko měnit svůj život, protože nebudete věřit v samotnou změnu. Pokud chcete něco změnit, musíte nejprve sami sebe přesvědčit o tom, že změna je možná. Musíte věřit ve změnu.
Nastavení mozku není neměnné. Přestože ještě do nedávna vědci trvali na tom, že mozek asi od 25 let věku jen degeneruje, aktuálně vyzdvihují neuroplasticitu mozku – tedy schopnost rozvíjet se a měnit staré struktury, v jakémkoliv věku.
Ke změnám však přistupujte chytře, na podvědomé vzorce chování nestačí vůle. Drastické omezování a trápení sebe sama nemůže přinést nic dobrého, naopak, s pozitivním přístupem dosáhnete pozitivních změn.
Budoucí změna je možná, ale cestou k ní je orientace na přítomnost. Proto jsou pro změnu podvědomých programů tak užitečné techniky mindfulness. Soustředí se totiž na přítomnost, bez negativních postojů, hodnocení a kritiky.

Motivace
Proč chci vlastně zhubnout? To je základní otázka, která by měla stát na začátku všech snah a pokusů o zhubnutí. Již byla řeč o tom, že pokud budeme hubnout kvůli nespokojenosti se svým tělem, měli bychom především řešit onu nespokojenost. Proč mě trápí nespokojenost? Nespokojenému člověku ke spokojenosti nestačí shodit kilogramy, je třeba oprostit se od svého negativního postoje k sobě samému.
Motivace je klíčová pro všechno co děláme, i pro dlouhodobý úspěch v hubnutí. Avšak negativní motivace dlouhodobé výsledky nemůže přinést. Mozek je přece nastavený jinak. Pozitivní postoj a odměny naopak mozek přimějí ke změně. Pozitivní motivace vede ke spokojenosti. Na spokojenost je nastavený mozek a nastavit byste se na ni měli i vy. Hubnout kvůli nespokojenosti je neefektivní, ale když se rozhodnete udělat vše pro svoji spokojenost, vydáte se tím správným směrem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *