Je čas jednou provždy skoncovat se všemi těmi dietami, trápením a věčnou nespokojeností.

Intuitivní stravování – moderní antitrend

Dieta, která paradoxně není ani dieta

Stále znovu a znovu přicházejí moderní výživové směry, trendy, které nás zaručeně zavedou ke zdraví, kráse, štíhlosti. A přece rok od roku narůstá počet lidí s nadváhou, a přece zaznamenáváme nárůst obezity a dalších civilizačních chorob. Zdraví, krása a štíhlost se nás dotýká zejména z plakátů, lifestylových magazínů, internetu a sociálních sítí budujících dokonalý obraz světa. Jenže dokonalost je jen iluze.

Množství návodů na štěstí, krásu, zdraví a štíhlost, množství výživových doporučení a rádoby výživových expertů nás pouze tlačí do něčeho, co nám není vlastní. Iluzorní představy, které utváří moderní společnost, v nás vzbuzují touhu po dokonalosti. A ta nás nenápadně ničí. Ničí nás i všemožné diety, které dokola a dokola zkoušíme, dokola a dokola se stejným výsledkem.

Opakem diety je intuitivní stravování (intuitive eating).

Intuitivní stravování – výživa bez pouček, pravidel a omezení

Intuitivní stravování všech těch moderních trendů, které na nás hrnou tolik pouček o zdravém životním stylu a zdravé stravě, až chvílemi máme pocit, že snad ani není co jíst. Jeden by si snad i myslel, že bez odborného výkladu se člověk sám nemůže najíst. Může!

Strava je základní lidskou potřebou. Člověk přirozeně dokáže jíst, dokonce dokáže rozeznat, co jíst a kdy jíst. Pokud nebudeme potlačovat svoji přirozenost, sami si můžeme vybírat jídlo, které je pro nás dobré. Stačí naslouchat svému tělu.
Tak jednoduché to však není.

Intuitivní stravování – návrat k přirozenosti

Intuitivní stravování je návratem k přirozenosti. Je to nejstarší způsob stravování vůbec, stravování, které člověk uplatňuje po celou dobu existence lidstva. Nejde o nic nového, přestože je to dnes moderní.

Je to antitrend, jde zcela jinou cestou než všechny ty moderní stravovací směry a styly. Je to zdravá výživa bez výživových specialistů, výzkumů, doporučení nebo diet. Je to tak prosté jako se najíst.

Intuitivní stravování respektuje přirozené potřeby lidského těla, zohledňuje signály vysílané organismem, řídí se hladem.

Člověk prostě jí v době, kdy si to jeho tělo žádá a jí to, na co má chuť. Neřídí se žádnými přejatými výživovými doporučeními nebo omezeními.

Každý z nás nejlíp ví, co je pro něho dobré. Přesto je třeba počítat s tím, že už jsme celou řadu výživových doporučení, omezení a mýtů přijali za své a je třeba se od nich oprostit. Je také třeba zohlednit to, že naše chutě nás mohou klamat. Zvláště rafinované potraviny, přemíra umělých aditiv a dochucovadel ve stravě snížila schopnosti vnímat chuť jídla. Chuťové pohárky, zanesené množstvím syntetických chutí, nás mnohdy klamou.

Jak na intuitivní stravování?

Pokud se máme stravovat intuitivně, musíme si znovu osvojit schopnost vnímat signály svého těla, rozeznat přirozené chutě a také rozpoznat rozdíl mezi fyzickým a mentálním hladem. Jen zřídka totiž dnes jíme kvůli tomu, abychom tělu dodali energii a živiny, a tím zahnali fyzický hlad. Mnohem častěji jíme, abychom zahnali emoce, které neumíme zpracovat. V jídle hledáme pomoc proti stresu, radost v náročných obdobích, jíme z nudy. Pokud však jíme kvůli emocím, nikdy nejíme z toho správného důvodu a nikdy nemůžeme v jídle najít uspokojení.

Základní zásada intuitivního stravování tedy spočívá v tom rozeznat mentální (emoční) hlad od hladu fyzického. Ano, jde o odpověď na otázku proč vůbec jím. Najít tuto odpověď nemusí být vůbec tak složité, jak by se mohlo zdát, naopak. Pokud využijete techniky mindfulness půjde o nenáročný způsob, jak se o sobě a svém vztahu k jídlu dozvědět víc. Navíc bez výčitek, sebekritiky a s potěšením z jídla. Trápení už bylo dost!

4 zásady intuitivního stravování

  1. Rozlišuj mezi mentálním (emočním) a fyzickým hladem. Nauč se rozlišovat, kdy tě o jídlo žádá tělo kvůli nedostatku energie a živin, a kdy jíš kvůli podvědomým programům v mozku nebo emocím, které neumíš zpracovat jinak než jídlem.
  2. Jez pouze tehdy, máš-li hlad, tedy fyzický hlad.
  3. Jez pomalu tak, abys rozeznal signál ze zažívací soustavy o sytosti. Jakmile jsi sytý, přestaň jíst, bez ohledu na to, kolik toho máš na talíři.
  4. Neomezuj se v jídle, nenech se tlačit do něčeho, co ti nutí nejrůznější výživové směry. Naslouchej především svému tělu. Nevynechávej žádné potraviny nebo skupiny potravin proto, že ti to někdo radí. Řiď se vlastní hlavou a chutěmi. Jez jen to, co ti chutná.

Dobrý!Dost dobrý!Fakt dobrý!Lepší už to snad být nemůže!Úplně nejlepší. (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *