Je čas jednou provždy skoncovat se všemi těmi dietami, trápením a věčnou nespokojeností.

MINDFULNESS A HUBNUTÍ

Dieta, která paradoxně není ani dieta

Žít tady a teď

Pouze přítomnost nás naplní spokojeností

  • Minulost je pryč. Minulé zkušenosti jsou užitečné, ale neměly by se stát zátěží.
  • Budoucnost může vzbuzovat naději, ale nikdy nemáme jistotu, že opravdu nastane.

Až zhubnu! Kolik trápení už tato kratičká věta napáchala v našich životech? Kolik času ztrácíme zaobíráním se budoucností, která možná nikdy nenastane? Kolik nespokojenosti vzbuzuje snaha zařídit si spokojenost v budoucnosti? Kolik sebekritiky, výčitek a úzkostí prožíváme jen proto, že se zaměřujeme na „štíhlejší“ budoucnost?

Pro začátek stačí jen jediné – jíst, jíst vědomě a s plnou pozorností. Žít v přítomném okamžiku. Zní to jednoduše, ale v době, kdy jsme neustále pod tlakem, to mnoho z nás nedokáže. Společnost orientující se na výkon, moderní technologie, sociální sítě – ty hlavní z mnoha narušitelů pozornosti zásadně ničí naši schopnost prožívat přítomnost. Techniky mindfulness v nás tuto schopnost znovu probouzejí.

 

Co je to mindfulness?

  • Mindfulness je schopnost prožívat přítomný okamžik.
  • Je to vědomá pozornost na to, co se právě děje.
  • Je to všímavost vůči okolnímu i svému vnitřnímu světu.
  • Je to uvědomování si svých vlastních prožitků, emocí a pocitů, bez kontroly a hodnocení.

Jíst bez výčitek?

Úspěšné hubnutí není závislé na tom, co jíme, ale na tom, jak jíme a proč vůbec jíme.

Mnoho z nás jídlem řeší stres, který sami ještě prohlubujeme svou sebekritikou a výčitkami. Pokud omezíme jídlo bez jiného řešení stresu, svoji situaci jen zhoršíme.

Mnoho z nás si jídlo spojilo s negativními emocemi, a tak nikdy nemůžeme dosáhnout spokojenosti. Ve snaze dostat jídlo pod kontrolu a řídit svůj jídelníček nikoli vlastní chutí a potřebami vlastního těla, ale diktátem výživových rad a nejrůznějších diet, nejíme s radostí. Jídlo se stalo další záležitostí, které chceme zvládnout, stalo se starostí, zdrojem stresu. Přitom je právě negativní postoj k jídlu tím, co znemožňuje naše hubnutí.

Vztah k jídlu odráží vztah k sobě samému. Jakmile přestaneme s výčitkami a kritikou a dovolíme si řídit tím, co nám říká tělo, posuneme se dál. Pozitivní postoj vždy odstartuje pozitivní změny.

Jak mindfulness pomáhá zhubnout?

Přestože žijeme v době, kdy máme kolem sebe nadbytek jídla a jídlo řešíme mnohem více, než je žádoucí. Přestože se zajímáme o složení jídla, výživové hodnoty, kalorie, přestože neustále přemýšlíme, jak by měl vypadat náš jídelníček, když dojde na jídlo samotné, jen zřídka mu opravdu věnujeme svoji pozornost.

Jíme v poklusu. Jídlo si tak nemůžeme dostatečně vychutnat. Nesledujeme pocity, které máme s jídlem spojené. Nezaznamenáme ani to, že jsme nasyceni. A tak se přejídáme a tloustneme.

Mindfulness techniky nás vedou k tomu, abychom svoji pozornost skutečně věnovali jídlu. Když jíme, máme jíst. Máme vnímat chuť jídla, ale i jeho další vlastnosti – třeba vzhled, barvy, vůně, teplotu, konzistenci, texturu. Máme vnímat pocity spojené s jídlem. Co cítíme před tím, než začneme jíst? Jaké pocity a myšlenky přicházejí v době, kdy jíme? A co pak?

  • Tzv. mindful eating, vědomé jedení napomáhá hubnutí přímo tím, že zpomaluje čas věnovaný jídlu. Také dokážeme zaregistrovat pocity sytosti a nesníme tolik jídla.
  • Mindful eating nám umožňuje rozeznat hlad od tzv. emočního hladu. Zjistíme skutečné důvody, proč vlastně jíme.
  • V ideálním případě jíme, když máme hlad a nasloucháme potřebám svého těla. Pokud identifikujeme, že jíme z jiných příčin než je hlad, získáme současně možnost na těchto příčinách zapracovat.

Jídlo je radost a potěšení

S mindfulness se jídlo stává radostí. Techniky mindfulness zlepšují sebeuvědomění i sebeovládání, nenásilně, bez negativních emocí. Mindfulness podporuje sebelásku. Žití v přítomnosti, bdělá pozornost bez hodnocení a posuzování přináší pozitivní pocity. Pozitivní postoj je silným motorem, se kterým dosáhneme pozitivních změn ve svém životě, třeba i těch týkajících se stravovacích zvyklostí.

Mindful eating

Mindful eating znamená jíst, jíst se vším, co k tomu patří, jíst tak, jak to vyhovuje našemu organismu, zažívání i smyslům. Znamená to užít si jídlo, užít si to, jak vypadá, jak chutná, jak voní, jaké v nás vzbuzuje emoce a pocity. Znamená to jíst tak, abychom si jídlo skutečně vychutnali, tedy jíst pomalu a dostatečně žvýkat. Znamená to jíst z talíře a u stolu, věnovat se i přípravě a servírování jídla.

S mindful eating se dostanete do stavu, kdy jíte opravdu jen kvůli hladu, zjistíte, jaké porce a intervaly mezi jídly vyhovují právě vašemu organismu. Přijdete na to, co jíst tak, aby vaše tělo skutečně fungovalo.

Nakonec se naučíte i vnímat pocity sytosti, přestanete jíst tehdy, když jste nasycení.

Stupnice hladu a sytosti

Pomocníkem pro pozorování svých pocitů spojených s jídlem může být stupnice hladu a sytosti. Přestože má rozsah od jedné do deseti, při zdravém přístupu k jídlu byste se vždy měli pohybovat na stupnici mezi hodnotami 4 a 7, extrémy tělu nesvědčí.

1 – totální vyhladovění
2 – veliký hlad
3 – hlad
4 – kručení v břiše
5 – ani hlad, ani sytost
6 – téměř pocit spokojenosti (sytosti)
7 – pocit spokojenosti
8 – pocit sytosti (plnosti)
9 – pocit přesycenosti (přejedenost, těžkost)
10 – nepříjemné pocity přesycenosti, plnosti, těžkosti

Cestou nenásilných změn

Mindfulness není cestou, kdy bychom se intenzivně snažili změnit sami sebe. Jediné, co je potřeba dělat, je věnovat se praxi – žít vědomě, být všímavý, zaměřovat se na přítomnost. S časem přijde sebepřijetí a laskavost, podstata mindfulness. S tím se dostaví i touha pracovat na sobě, pokračovat v seberozvoji, ke kterému už jsme položili základy.

Mindfulness je uvědoměním, které se dostaví, když věnujete pozornost sami sobě, svým blízkým i okolníu světu. Je to uvědomění, které nastává, když vědomě žijeme v přítomném okamžiku a věnujeme pozornost tomu, co se právě děje, bez posuzování, hodnocení a kritiky.

Příliš mnoho mentální i emocionální energie věnujeme tomu, abychom se snažili měnit věci. Nedokážeme přijmout věci takové, jaké jsou.

Takhle by to nemělo být! Takový bychom neměl být! Měl bych se chovat jinak…

Jenže věci jsou v přítomnosti prostě takové, jaké jsou. Mohou být dobré i špatné, spravedlivé, nespravedlivé, vítané, nežádoucí, ale jsou prostě takové. Až poté, co tuto skunečnost přijmeme, až se smíříme s aktuální přítomností, začnou se otevírat další možnosti.

Nechat to, co je tím, čím je. Pokud to dokážeme, můžeme si zvolit směr, jakým na to zareagujeme.

Co je pro mě osobně v dané situaci nejlepší? Jaká reakce na danou situaci bude pro mě osobně nejlepší. Co bych já měl udělat s tím, co nastalo? Co s tím mohu udělat?

Pokud nedokážeme přijmout to, co je, pokud nenecháme věci takové, jaké jsou, uzavíráme možnost se tomu přizpůsobit. Zavíráme sami sobě cestu vpřed. Odmítavý postoj vylučuje možnost tvůrčího řešení situace. Mindfulness nehodnotí, tím otevírá možnost otevřeně reagovat na situaci, ve které právě jsme.

Upravená citace z knihy: Michael Chaskalson: Mindfulness za 8 týdnů

Kniha Mindfulness za 8 týdnů


Jak dál?   POZORNĚ  |  Důvod proč jím  |  Způsob jak jím   |  Zbytečné boje s jídlem   |  Nezdravé vzorce chování